Chór Cecyliański
Parafii p.w. Św. Antoniego w Lublinie


[Rozmiar: 6299 bajtów] [Rozmiar: 17848 bajtów]


     Chór Cecyliański Parafii p.w. Św. Antoniego Lublinie założyła Barbara Pazur z inicjatywy księdza Proboszcza Parafii - Stanisława Roga w 1995 roku. Od tej pory oprócz uświetniania uroczystości religijnych w swojej parafii Chór czynnie uczestniczy w życiu artystycznym Lublina i regionu. Chór Cecyliański wielokrotnie brał udział w koncertach organizowanych przez Zarząd Oddziału Lubelskiego PZChiO takich jak – „Ars Chori”, „Triduum Cecyliańskie”, „Ave Maria”, „Ciemna Jutrznia”, koncertował w Archikatedrze Lubelskiej i innych kościołach Lublina, brał udział w Festiwalach Chóralnych w Świdniku, w Łęcznej i w Zamościu. W kwietniu 2003 zajął II miejsce w I Ogólnopolskim Konkursie Pieśni Pasyjnej w Bydgoszczy. W listopadzie 2004 wziął udział w Ogólnopolskim Konkursie "Ars Liturgica" w Toruniu.

KONCERTY SKŁAD CHÓRU AKTUALNOŚCI


Powrót
Powrót na stronę główną