Zapraszam na zajęcia umuzykalniające dla niemowląt i małych dzieci oparte na Teorii uczenia się muzyki Edwina E.Gordona
       Muzyka dla Malucha.

              MdM Logo   Muzyka Dla Malucha na Facebooku

  Zajęcia odbywają się w piątki w godzinach 10.00 i 11.00 w pomieszczeniach Filii nr 35 Miejskiej Biblioteki Publicznej im. H. Łopacińskiego, ul. Bursztynowa 20 w Lublinie (w dolnej części kościoła pw. M.B. Różańcowej w Lublinie). UWAGA! Od września 2018 roku zajęcia są zawieszone z ważnych powodów rodzinnych. O wznowieniu zajęć poinformujemy.

       Polecam swoje publikacje:
 • Barbara Pazur: Nauka improwizacji muzycznej według teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona. RYTM SKALE HARMONIA. Wydanie drugie poprawione i uzupełnione. Kmpl.: Część 1 i 2. Wydawnictwo Muzyczne POLIHYMNIA. Lublin 2020. ISBN 978-83-7847-656-6 i ISBN 978-83-7847-657-3 (wstęp-pdf)
 • Barbara Pazur: Teoria i praktyka. Nauka improwizacji muzycznej wg teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona na materiale polskich piosenek dziecięcych, ludowych i popularnych. POLIHYMNIA, Lublin, 2012, ISBN 978-83-7847-027-4
 • Barbara Pazur: Śpiewnik. Nauka improwizacji muzycznej wg teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona na materiale polskich piosenek dziecięcych, ludowych i popularnych. POLIHYMNIA, Lublin, 2012, ISMN 979-0-801528-35-3
          Książki można zamawiać poprzez sklep internetowy Wydawnictwa Muzycznego POLIHYMNIA.

              Rytm-Skale-Harmonia-1
                     Ĺšpiewnik
              Teoria i praktyka
                     Ĺšpiewnik

      Polecam także:
 • Miłosz i Jolanta Gawryłkiewicz: Podręcznik do kierowania edukacją muzyczną małego dziecka według teorii uczenia się muzyki Edwina E. Gordona. Oficyna Wydawnicza Impuls, 2010, ISBN 9788375874716
 • Jolanta Gawryłkiewicz, Miłosz Gawryłkiewicz: Wstęp do nauki improwizacji. Oficyna Wydawnicza Impuls, 2011, ISBN 978-83-7587-861-5
        Obie publikacje zostały wydane przez Fundację Kreaywnej Edukacji. Dystrybuowane są bezpłatnie (zamawiający ponoszą tylko koszt przesyłki - przedpłata na konto FKE). Zamówienia można kierować na adres: Fundacja Kreatywnej Edukacji, ul. Kordeckiego 16/1, 85-225 Bydgoszcz, tel. +48 523 458 176, +48 602 466 347, [email protected]

              
              

      Linki:
      Moje opublikowane i nieopublikowane artykuły na temat Edwina E. Gordona:
 1. Po II Seminarium Autorskim Profesora Edwina E. Gordona. [w:] "Wychowanie muzyczne w szkole" nr 2/1996, 63-74. (pdf)
 2. IV Seminarium Gordonowskie w Bydgoszczy. [w:] "Wychowanie muzyczne w szkole" nr 5/2001, 256-262. (pdf)
 3. Audiacja wstępna na etapie przedszkola - projekt zajęć muzycznych prowadzonych w przedszkolu metodą E.E. Gordona. [w:] "Wychowanie Muzyczne w Szkole" nr 3/2004, 155-167. (pdf)
 4. Audiacja w szkole i podczas zbiorowej nauki gry na instrumentach. [w:] "Twoja muza" nr 3/2005, 82-83. (pdf)
 5. Kierowanie rozwojem zdolności audiacyjnych dzieci w wieku przedszkolnym poprzez zajęcia umuzykalniające metodą E.E. Gordona. [w:] "Współczesne oblicza edukacji muzycznej" pod red. R. Gozdeckiej i M. Grusiewicza. Wydawnictwo UMCS Lublin 2008, 99-108. (pdf)
 6. Teoria a praktyka we wprowadzaniu audiacji gordonowskiej na podstawie własnych doświadczeń. Referat przygotowany na V Ogólnopolską Konferencję Naukową PT EEG "Podstawa programowa nauczania muzyki w świetleTeorii Uczenia się Muzyki Edwina E. Gordona" - Bydgoszcz, 5 maja 2006 r. (pdf)
 7. Międzynarodowe Seminarium Gordonowskie "Rewolucja w Edukacji Muzycznej". [w:] "Wychowanie Muzyczne w Szkole" nr 4/2010, 76-83. (pdf)
 8. Maluch w Operze - recenzja książki. [w:] "Wychowanie Muzyczne w Szkole" nr 5/2010. (pdf)
 9. Recenzja książki Jolanty Gawryłkiewicz i Miłosza Gawryłkiewicza "Wstęp do nauki improwizacji". Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków 2011. (pdf)
 10. Improwizacja muzyczna w szkole wg Teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona. Referat wygłoszony na Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Dźwięk w pedagogice i terapii" w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej we Włocławku 18 października 2012 r. Oddany do druku w materiałach pokonferencyjnych. (pdf)
 11. Improwizacja muzyczna według Edwina E. Gordona. [w:] Wybrane zagadnienia z teorii i metodyki wczesnej edukacji muzycznej w przedszkolu i klasach początkowych szkoły podstawowej. pod. Red M. Kołodziejskiego i B. Pazur. Wyd. Polihymnia. Lublin 2015. ISBN 9788378472919. s. 123-158 mprowizacja muzyczna w szkole wg Teorii uczenia się muzyki E.E. Gordona. (pdf)
 12. Grupowa nauka gry na instrumentach według koncepcji Edwina Eliasa Gordona. [w:] Transgresje w edukacji. T. 2. Twórcza edukacja i edukacja do twórczości. pod red. M. Kołodziejskiego. Wyd. Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora. Pułtusk 2016. ISBN 9788375492491. (pdf)
 13. Nauka audiacji na zajęciach dziecięcej orkiestry smyczkowej. [w:] Język muzyki dla osób (nie tylko) ze świata autyzmu. pod red. B. Pazur. Wyd. Polihymnia. Lublin 2016. ISBN 9788378474036. s. 189-208. (pdf)
 14. Śpiewajmy w skalach. [w:] Non omnis moriar. Na tropach piękna. pod red. B. Pazur. Wyd. Polihymnia. Lublin 2017. ISBN 9788378474692. s. 79-96. (pdf)
 15. Relatywna solmizacja rytmiczna Edwina E. Gordona. [w:] Szkoła Artystyczna. Kwartalnik Centrum Edukacji Artystycznej. Zeszyt I/2018. ISBN 978-83-62156-18-4 s. 27-35. (pdf)