KONCERTY1991

 1. 13 stycznia - koncert kolęd w Katedrze Lubelskiej w ramach "Ars chori"
 2. 24 lutego - XI Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkolnych - etap wojewódzki
 3. 19 marca - XI Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkolnych - etap międzywojewódzki
 4. 14 września - koncert z okazji Dni MDK
 5. 21 października - koncert z okazji Dnia Nauczyciela - MDK - Lublin, ul. Skierki
 6. 25 października - koncert w Szkole Podstawowej nr 3 w Lublinie
 7. 4 listopada - koncert w Szkole Podstawowej nr 43 w Lublinie
 8. 7 grudnia - "Jesienny Koncert Chórów" - Aula AGRO - AR w Lublinie
1992
 1. 18 stycznia - koncert kolęd w kościele pw. Św. M. Kolbego
 2. 19 stycznia - "Ars Chori" - Katedra Lubelska
 3. 21 stycznia - koncert kolęd w Domu Opieki przy ul. Kalinowszczyzna w Lublinie
 4. 26 stycznia - koncert kolęd w kościele Garnizonowym w Lublinie
 5. 28 lutego - koncert w Domu Dziecka przy ul. Pogodnej w Lublinie
 6. 29 lutego - XII Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkolnych - etap wojewódzki
 7. 19 marca - koncert w Szpitalu Klinicznym przu ul. Jaczewskiego w Lublinie
 8. 21 marca - XII Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkolnych - etap międzywojewódzki
 9. 27 marca - koncert podczas konferencji metodycznej - WOM Lublin
 10. 4 kwietnia - Wiosenny Koncert Chórów - Aula AGRO
 11. 3 maja - koncert "Witaj majowa jutrzenko" - Trybunał Lubelski
 12. 9 maja - koncert w Brześciu w dawnym ZSRR
 13. maj - koncert towarzyszący Scenie Amatora - Centrum Kultury
 14. 27 maja - Niekonkursowy przegląd Zespołów Artystycznych "SEZON 91/92"
 15. 28 maja - koncert uświetniający spotkanie prezydenta Miasta z działaczami kultury
 16. 26 września - koncert podczas losowania lokat Banku Komercyjnego w Lublinie
 17. 14 października - część artystyczna spotkania władz oświatowych z wyróżnionymi nauczycielami województwa lubelskiego
 18. 7 listopada 92 - koncert Jubileuszowy z okazji 10-lecia działalności SKOWRONKÓW - Filharmonia Lubelska - wykonanie m.in. suity "Marchołt" A. Hundziaka z tow. Orkiestry Państwowej Szkoły Muzycznej w Lublinie przygotowanej przez Piotra Wajraka
 19. 12 listopada - koncert w Szkole Muzycznej przy ul. Muzycznej
 20. 22 listopada - "Triduum Cecyliańskie" w Archikatedrze Lubelskiej
 21. 18 grudnia - nagrania kolęd dla Telewizji Niezależnej Lublin - Trybunał Koronny
1993
 1. 10 stycznia - koncert kolęd w kościele pw. Św. Andrzeja Boboli w Lublinie
 2. 16 stycznia - koncert kolęd w Domu Kultury ABC na Czechowie
 3. 17 stycznia - koncert kolędowy z cyklu Ars Chori w Archikatedrze Lubelskiej
 4. 4 marca - koncert w Domu Dziecka przy ul. Pogodnej w Lublinie
 5. 6 marca - Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkolnych - etap wojewódzki
 6. 20 marca - Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkolnych - etap międzywojewódzki
 7. 16 lutego - udział w nagraniu płyty "Płomień z nieba" zespołu BAJM i Beaty Kozidrak
 8. 24 i 25 kwietnia - udział w zajęciach pokazowych prof. Jadwigi Gałęskiej-Tritt w ramach zajęć Studiów Podyplomowych w zakresie Emisji Głosu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy
 9. 15 maja - Wiosenne Spotkania Chórów - Trybunał Koronny
 10. 21 maja - udział w Ogólnopolskim Turnieju Chórów "LEGNICA CANTAT 24"
 11. 21 maja - koncerty plenerowe w Legnicy
 12. 14 czerwca - Koncert Pieśni Pokoju - Dom Kultury LSM
 13. 17 czerwca - koncert w Szkole Podstawowej nr 43 w Lublinie
 14. 31 lipca - koncert w Wiosce Dziecięcej w Biłgoraju
 15. 20 września - koncert w Szkole Podstawowej nr 43 w Lublinie
 16. 13 października - koncert na uroczystej inauguracji Uniwersytetu III -go Wieku
 17. 22 października - koncert w Trybunale Koronnym wspólnie z Chórem Dziecięcym "SKRIVANEK" z Židlochowic w Czechach
 18. 21 listopada - Triduum Cecyliańskie - Katedra Lubelska
 19. 28 listopada - Jesienne Spotkania Chórów z okazji 75 Rocznicy Odzyskania Niepodległości
 20. 8 grudnia - nagrania kolęd dla Telewizji Niezależnej Lublin
 21. 12 grudnia - koncert w Klinice Dziecięcej przy ul. Chodźki w Lublinie
1994
 1. 16 stycznia - koncert kolędowy z cyklu Ars Chori w Archikatedrze Lubelskiej
 2. 25 lutego - koncert w Domu Dziecka przy ul. Pogodnej w Lublinie
 3. 26 lutego - Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkolnych - etap wojewódzki
 4. 5 marca - Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkolnych - etap międzywojewódzki
 5. 27 marca - Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkolnych - finał w Bydgoszczy
 6. 15 maja - koncert "Maj z pieśnią" w ramach "WIOSNY GLIWICKIEJ" - Gliwice
 7. 20 maja - koncert w Żidlochowicach - Czechy
 8. 13 czerwca - koncert w Szkole Podstawowej nr 43 w Lublinie
 9. 28 lipca - koncert w ramach Festiwalu Piosenki Wakacyjnej w Rabce
 10. 10 września - koncert "Pożegnanie wakacji" - Lublin, MDK, ul. Skierki
 11. 11 września - koncert muzyki religijnej - kościół przy ul. Gospodarczej w Lublinie
 12. 17 września - koncert w Zamku Książąt Pomorskich w Szczecinie
 13. 21 października - koncert w Szkole Podst. Nr 2 w Lublinie
 14. 11 listopada - Jesienne Spotkania Chórów w Lublinie
 15. 12 listopada - udział w koncercie "Pomóż dzieciom przetrwać zimę"
 16. 13 listopada - koncert w kościele pw. Św. Maksymiliana w Lublinie
 17. 22 listopada - Triduum Cecyliańskie w Archikatedrze Lubelskiej
 18. 4 grudnia - nagranie programu kolędowego dla TV Lublin
 19. 7 grudnia - udział w nagraniu piosenki "Pomóż dzieciom przetrwać zimę" - TVL
1995
 1. 8 stycznia - kolędowe Ars Chori - kościół p.w. Św. Maksymiliana Kolbego
 2. 10 stycznia - koncert kolęd w Przedszkolu nr 43 w Lublinie
 3. 14 stycznia - Wieczór kolęd i pastorałek - Dom Kultury LSM w Lublinie
 4. 15 stycznia - koncert kolęd w kościele w Puchaczowie
 5. 22 stycznia - koncert kolęd w kościele pw. Andrzeja Bobolo w Lublinie
 6. 22 stycznia - udział w koncercie z okazji benefisu Z. Staweckiego - kawiarnia Hades
 7. 19 lutego - udział w koncercie z okazji wręczenia Orderu Uśmiechu Ewie Dados
 8. 4 marca - koncert w Domu Dziecka przy ul. Pogodnej w Lublinie
 9. 5 i 18 marca - Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkolnych - etap wojewódzki i międzywojewódzki
 10. 5 kwietnia - udział w koncercie charytatywnym UNICEFu - Chatka Żaka w Lublinie
 11. 7 maja - Chóralny Koncert Paschalny - kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP
 12. 2 czerwca - koncert z okazji Dnia Dziecka - Państwowa Szkoła Muzyczna w Lublinie
 13. 18 czerwca - koncert w kościele w Lignieres - Francja
 14. 19 czerwca - koncert w Szkole Pressavois w Bourges we Francji
 15. 19 czerwca - koncert w Szkole Pignoux w Bourges
 16. 20 czerwca - koncert w Szkole Carolus w Bourges
 17. 20 czerwca - koncert w Centralnym Szpitalu Mardi w Bourges
 18. 21 czerwca - koncert w Liceum Rolniczym Mercredi w Bourges
 19. 21 czerwca - koncert w Kiosku Muzycznym w Jardin de l’Archeveche w Bourges
 20. 21 czerwca - koncert w Eglise St-Bonnet - wykonanie "A Ceremony of Carols" B.Brittena
 21. 22 czerwca - koncert w Szpitalu Generalnym w Bourges we Francji
 22. 25 lipca - koncert w Zamku Olsztyńskim
 23. 20 października - VII Ogólnopolski Festiwal Muzyki Religijnej im. ks. S. Ormińskiego w Rumii
 24. 11 listopada - Jesienne Spotkania Chórów w Lublinie
 25. 19 listopada - Triduum Cecyliańskie w Archikatedrze Lubelskiej
 26. 2 grudnia - uświetnienie Mszy Św. w Archikatedrze Lubelskiej w intencji Wincentego Pola
1996
 1. 6 stycznia - udział w Koncercie Familijnym w Filharmonii Lubelskiej - wykonanie całego utworu "A Ceremony of Carols" B.Brittena z tow. harfy (Anna Sikorzak-Olek)
 2. 14 stycznia - koncert "Kolędować Małemu" - Kościół Rektoralny p.w. NPNMP w Lublinie
 3. 21 stycznia - udział w "Ars Chori" w Archikatedrze Lubelskiej
 4. 2 marca Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkolnych - etap wojewódzki
 5. 2 marca - Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkolnych - etap międzywojewódzki
 6. 14 marca - Ogólnopolski Konkurs Chórów Szkolnych - finał w Bydgoszczy
 7. 2 maja -udział w Spotkaniach Chórów Polskich i Węgierskich im. L. Bardosa
 8. 17 maja - udział w wykonaniu utworu "Carmina Burana" w Filharmonii Lubelskiej
 9. 5 września - koncert "Chwaląc Maryję" w Bazylice o.o. Dominikamów w Lublinie
 10. wrzesień - koncert w Domu Kultury w Tapolca (Węgry)
 11. 27 września - koncert w Szkole Kodaly'owskiej w Szolnoku
 12. 28 września - koncert z okazji Dnia Europy w Szolnoku na Węgrzech
 13. 20 października - Ogólnopolski Festiwal Polskiej Pieśni Chóralnej w Katowicach
 14. 11 listopada - Jesienne Spotkania Chórów
 15. 14 listopada - "Triduum Cecyliańskie"
1997
 1. 12 stycznia - kolędowe Ars Chori
 2. 18 stycznia - koncert kolęd - w Państwowej Szkole Muzycznej I st. nr 2 w Warszawie
 3. 5 lutego - XIX Ogólnopolski Przegląd Uczniowskich Kameralnych Zespołów Muzyki Dawnej "Schola Cantorum" w Kaliszu
 4. 11 maja - udział w koncercie "Ogród Talentów" w Filharmonii Lubelskiej
 5. 18 maja - II Międzynarodowe Dni Muzyki Chóralnej na Zamku Lubelskim
 6. 7 czerwca - Wiosenne Spotkania Chórów pod hasłem "200 lat Hymnu Narodowego"
 7. 15 czerwca - VI Ogólnopolski Festiwal Współczesnej Twórczości Muzycznej dla Dzieci i Młodzieży "Doremi" w Łodzi
 8. 8 listopada - koncert z okazji Jubileuszu XV-lecia działalności SKOWRONKÓW - Archikatedra Lubelska


Powrót
Powrót na stronę główną