Zespół Instrumentalny
Instytutu Muzykologii
Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego
     Zespół Instrumentalny Instytutu Muzykologii KUL został założony przez Barbarę Pazur w październiku 1998 roku, i działał do czerwca 2004. Nie wiem, w jakiej formie będzie działał od tej pory. Do Zespołu należeli studenci Instytutu Muzykologii KUL, studenci innych kierunków KUL, a także uczniowie lubelskich szkół muzycznych. Repertuar obejmował utwory różnych epok i stylów - od Średniowiecza po Współczesność, od utworów religijnych po tańce ludowe. Zespół chętnie współpracował z solistami realizując akompaniamenty, ale wykonywał także samodzielne utwory na różne składy orkiestrowe. Zespół koncertował na terenie Lublina i okolic - w Filharmonii Lubelskiej, kościołach, klubach, domu dziecka, brał udział w imprezach organizowanych przez KUL, UMCS, PZChiO i inne instytucje i stowarzyszenia.KONCERTY      SKŁAD     REPERTUARPowrót